Sportieve en taaie doorzetters

Rond de veertigduizend wandelaars passeerden de Via Gladiola in Nijmegen op vrijdag 19 juli jl. Na vier dagen wandelen in het grootste wandelevenement van de wereld werden bloemen, toejuichingen en muziek in ontvangst genomen. Ook dit jaar deden een paar kwieke dappere doorzetters van het sportief wandelen mee aan deze happening nl. Marianne Schasfoort, Agnes Scholte Lubberink, Annet Pouwels,Rita ten Tusscher, Willy Scholte Lubberink, Karin ten Tusscher, Erwin Pouwels, Hetty Hampsink en Patrick Schasfoort. Naar verluid hebben zij allen, zonder noemenswaardige klachten, vier dagen, elke dag 40 kilometer gelopen. Door tijdens de wandeling de vlag van de Lutte mee te voeren kunnen zij zich ook scharen onder het korps ‘de ambassadeurs van De Lutte’. Namens de leden en het bestuur van de loopgroep van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!