Lidmaatschapswijzigingen tijdig doorgeven

Hallo allen,

Lidmaatschapswijzigingen c.q. afmelding (KNAU en/of Loopgroep) met betrekking tot het kalenderjaar 2013, dienen voor 1 november 2013 doorgegeven te worden aan Angela Oude Lansink.

Wijzigingen/aanpassingen/aanvullingen in de ledenlijst, dienen voor 1 december 2013 doorgegeven te worden aan Angela Oude Lansink. S.v.p. controleren of het e-mailadres, huisadres, telefoonnummer en chipnummer nog kloppen.
Hierbij het verzoek om dit ook echt voor 1 december door te geven en niet wanneer de ledenlijst naar een ieder verstuurd is.

Ledenwijzigingen die na 1 december binnen komen, worden dan in de eerst volgende nieuwsbrief vermeld.

Met vriendelijke groeten,
Angela Oude Lansink
Ledenadministratie Loopgroep De Lutte
E-mail: agolansink@gmail.com