Contactgegevens

Correspondentieadres:
Loopgroep De Lutte
t.a.v. Mw. C.M. Steghuis-Bekke
IJsvogelstraat 32
7587 BS De Lutte

E-mail: info@loopgroep.nl

Lid worden, lidmaatschap

Als je besluit lid te worden van de Loopgroep vraag dan een inschrijfformulier aan, dit kan per e-mail bij: ledenadministratie@loopgroep.nl. De contributie is 30 euro per jaar. Een uitzondering hierop zijn nieuwe leden die zich aanmelden voor het hardlopen. Zij betalen voor het eerste jaar 55 euro. 

Voor deze extra bijdrage kan bij de kledingcommissie een hardloopshirt of singlet opgehaald worden.
Het lidmaatschap geldt voor een jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Opzegging voor een nieuw kalenderjaar dient voor 1 december te gebeuren.

Oprichtingsdatum: 11 november 1994

KNAU vereningingsnummer: 20446

Bankrelatie:

RABOBANK
Rekeningnummer: NL24 RABO 0136 4195 50 
BIC Nummer: RABONL2U

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland
KvK-nummer: 40077035