Vrijwilligerslijst 2014

This content has been archived. It may no longer be relevant

Vrijwilligerslijst 2014 / indeling bij evenementen

Februari 2014,

Beste leden,

 

Zoals jullie weten organiseren wij als Loopgroep De Lutte een viertal evenementen namelijk :

  • de Gildehaus Dinkelloop
  • de Heurnetocht
  • de Dorpsloop
  • de Snertloop

Deze evenementen zijn voor de vereniging belangrijk omdat ze zorgen voor een substantiële bijdrage in onze kas. En daardoor kan de vereniging bijdragen aan leuke activiteiten zoals het periodiek koffiedrinken, het jaarfeest, het weekenduitje, de oliebollenloop en attenties richting leden (zoals bijv. een taart bij 50-jarigen etc.).

Om de organisatie van de genoemde evenementen goed te laten verlopen is de ondersteuning van jullie, de leden, noodzakelijk. Het blijkt dat een groot aandeel van de leden bij één of meerdere evenementen helpt. Er is echter ook een groep die (nog) geen ondersteuning geeft bij de evenementen. Daardoor is het beroep op de vaste groep van helpers best groot. Om het ´werkzaamheden´ een beetje te delen en een evenredige verdeling van werkzaamheden onder de leden te bewerkstelligen, is vanaf 2008 een vrijwilligerslijst opgesteld en aan de leden uitgedeeld. Op deze wijze is een gemiddeld lid een paar uur kwijt aan de ondersteuning bij de evenementen. Voor het jaar 2014 hebben we de lijst geactualiseerd.

Overzicht indeling
Als bijlage ontvangen jullie een overzicht waarop staat welk lid bij welk evenement is ingedeeld met een specifieke taak of als reserve. Klik HIER- voor de bijlage,

Wat wordt van jullie verwacht.
• Kijk voor welk evenement je bent ingedeeld en houdt de genoemde datum vrij voor eventuele ondersteuning aan dit evenement
• Mocht je niet kunnen op de genoemde datum dan dien je te ruilen met een lid die bij het betreffende evenement als reserve staat. Je moet hiervoor wel zelf contact zoeken met die andere reserve.
• Wanneer je gewisseld hebt, geef dit dan door aan de betreffende coördinatoren (zij houden de lijst actueel).
• Wanneer het organisatiecomité jou hulp nodig heeft dan hoor je dit één tot vier weken voor het evenement. Hoor je niets dan is het gelukt om de organisatie rond te krijgen zonder dat jou hulp nodig is.

Coördinatoren Evenementen
Geef de ruiling door aan de de coördinator van het betreffende evenementen waarbij je was ingedeeld:
 de Gildehaus Dinkelloop: Herbert Alberink;
 de Heurnetocht: Hentiette Kwekkeboom;
 de Dorpsloop: Bennie Visschedijk;
 de Snertloop: Henk Blokhuis
Voor de contactgegevens, verwijzen wij naar de ledenlijst per 01-01-2014.

Tot slot
Wij hopen op deze manier de ondersteuning bij de evenementen ook voor het komende jaar op een goede wijze te kunnen organiseren. Wanneer niet alles duidelijk is of als je nog andere vragen hebt laat het ons dan weten.

Alvast bedankt voor je medewerking!
Met sportieve groeten,

Bestuur
Loopgroep De Lutte.