Uitnodiging voor onze JAARVERGADERING 2014 LOOPGROEP DE LUTTE

Hierbij de uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van onze Loopgroep De Lutte op woensdagavond 12 februari 19:30 uur.

Bijgevoegd zijn de agenda, de notulen van onze ledenvergadering 2013 en de beoogde criteria voor een erelidmaatschap. Alle drie zijn in PDF-formaat zodat het op ieder platform leesbaar is. 

Indien er voorafgaand aan de vergadering vragen zijn, hoor ik dat graag en zal proberen deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Ik ontvang graag een bericht van u als u verhinderd bent, en eventueel vermelding aan wie u uw stemrecht wenst over te dragen, uiteraard alleen als u dat wenselijk acht.

Vanzelfsprekend kunnen we na afloop onder het genot van een drankje elkaar nog even over van alles en wat bijpraten.

Namens het bestuur sportieve en hartelijke groet,
   Ron Siemelink, secretaris.