Erelid Bertus Visschedijk

We hebben een ERElid

Erelid Bertus Visschedijk

Bertus Visschedijk werd, voor hem totaal onverwacht, op de algemene ledenvergadering vanwege zijn jarenlange belangeloze onvermoeibare inzet unaniem benoemd tot erelid van de Loopgroep De Lutte.

Zijn bijzonder verdienstelijke  inzet voor de loopsport, ontwikkelde initiatieven die leidden tot vernieuwing, loyaliteit ten opzichte van de vereniging en bijdragen in de organisatie van de bekende evenementen hebben het bestuur doen besluiten hem op de ALV voor te dragen.

Ook was en is Bertus heel actief in het onderhouden van contacten met  enkele sportverenigingen ‘oawer de poal’

We hopen dat de Loopgroep nog heel veel jaren van de kennis, kunde en ervaring van Bertus mag genieten.