Bomenkap, commercieel vliegveld Twente

Weten we het nog? Alle commotie rondom het kappen of aftoppen van bomen vanwege voorgenomen commerciële vluchten op onze voormalige vliegbasis Twente? Velen, ook van onze Loopgroep, hebben destijds een zienswijze ingediend. In totaal zijn er maar liefst 16.500 zienswijzen ingediend!

Nou, het gaat nu officieel niet door.

Dit in verband met kritische signalen vanuit de Europese Commissie op het punt van staatssteun en het feit dat het daardoor niet lukt om de luchthaven te ontwikkelen binnen de gestelde regionale politieke kaders (“eind 2014 vliegen”).

In het licht daarvan heeft ADT het ministerie op 12 november 2014 per brief laten weten dat het de aanvraag voor het luchthavenbesluit intrekt. Het ministerie heeft dit verzoek gehonoreerd en besloten om de procedure voor vaststelling van het luchthavenbesluit te stoppen. ADT is daarvan op 14 november 2014 per brief op de hoogte gesteld door het ministerie.

Wil je het naadje van de kous weten klik dan <HIER>