Cursus Assistent Looptrainer

Korte cursus Assistent LooptrainerAssistent Looptrainer

Iphitos organiseert vanaf eind maart een korte cursus voor Assistent Looptrainer waarvoor 10 van hun eigen leden zich inmiddels hebben aangemeld. Omdat het maximum aantal deelnemers 20 is zijn er nog plaatsen vrij voor lopers met trainersaspiraties van bevriende loopgroepen. 

Belangstellenden van onze Loopgroep kunnen dus aanhaken. Heb je een passie voor de loopsport? Wil je er alles over weten en wil je zelf ook wel eens een training geven? Indien je hier voor wat voor voelt wil je dit dan even via de mail of mondeling op een trainingsavond aan de secretaris laten weten? Vanzelfsprekend zijn de cursuskosten voor rekening Loopgroep.

De Assistent Looptrainer 2 is een korte interne cursus van drie workshops van 2,5 uur met aanvullende opdrachten die in de eigen trainerspraktijk kunnen worden uitgevoerd. De cursus heeft tot doel assistenten op te leiden die deeltaken van de atletiektrainer kunnen overnemen, om zo de belasting voor de trainer te verminderen.

Er zijn geen instroomeisen aan deze cursus verbonden. Na afloop ontvang je een certificaat voor het volgen van de ALT2. Voor meer info zie ook http://atletiekacademie.rfxweb.nl/fileupload/1495.pdf