50 jarigen

Beste Loopgroepleden,

Zoals vast  wel bekend worden medio mei 2018 de privacy-regels aangescherpt. Dit houdt  onder meer in dat er vanaf 10 mei 2018 geen l50 jarigenlijst vrijelijk gepubliceerd wordt. Helaas…

Secretaris Loopgroep.